top of page
1583852080350.jpg

Vận tải

Public Transportation from Zurich Airport:

 • By Train and Tram: Take a train to Zurich HB (Main Station), which runs every 10-15 minutes. From Zurich HB, board Tram 10 towards Bahnhofplatz/HB and get off at the "ETH/Universitätsspital" stop. The University is a short walk from there.

From Zurich HB (Main Train Station):

 • By Tram: Board Tram 10 towards Bahnhofplatz/HB and alight at "ETH/Universitätsspital." Alternatively, Tram 6 towards Zoo can also be taken to the same stop. The journey is approximately 5-10 minutes.

By Car from Zurich Airport:

 • Exit the airport and follow signs for Zurich-City via A51. Merge onto A1L and continue towards City.

 • Take the exit towards "Zurich-City" and continue on Wasserwerkstrasse. Follow signs for "Universitätsspital" and turn onto Rämistrasse.

 • The University is located along Rämistrasse. Note that parking in the area is limited and primarily available in public parking garages.

​Within Zurich:

 • Navigate towards the city center, following signs for "Universitätsspital" as you approach the university area.

 • Rämistrasse is well-signposted, with the University located along this street. Be aware of potential parking constraints and consider using nearby public parking facilities.

Tips:

 • Parking: The nearest public parking is available at Parkhaus Zürichberg, Rämistrasse 33. Remember, parking in Zurich can be expensive and spaces may be limited.

 • Public Transport Ticket: For convenience, purchase a day pass for unlimited travel within Zurich's city zones if using public transportation.

 • Walking: The University is centrally located and walking from nearby stops or parking locations is feasible and pleasant, weather permitting.

Phương tiện giao thông công cộng từ sân bay Zurich:

 • Bằng tàu hỏa và xe điện: Đi tàu đến Zurich HB (Ga chính), chạy 10-15 phút một chuyến. Từ Zurich HB, lên xe điện số 10 hướng tới Bahnhofplatz/HB và xuống tại trạm dừng "ETH/Universitätsspital". Trường đại học cách đó một quãng đi bộ ngắn.

Từ Zurich HB (Ga tàu chính):

 • Bằng xe điện: Lên xe điện số 10 hướng tới Bahnhofplatz/HB và xuống tại "ETH/Universitätsspital." Ngoài ra, xe điện số 6 hướng tới Sở thú cũng có thể đưa đến điểm dừng tương tự. Cuộc hành trình là khoảng 5-10 phút.

Bằng xe hơi

Từ Sân bay Zurich:

 • Ra khỏi sân bay và đi theo các biển báo đến Zurich-City qua A51. Nhập vào A1L và tiếp tục hướng tới Thành phố.

 • Đi theo lối ra về phía "Thành phố Zurich" và tiếp tục đi đến Wasserwerkstrasse. Đi theo biển báo "Universitätsspital" và rẽ vào Rämistrasse.

 • Trường đại học nằm dọc theo Rämistrasse. Lưu ý rằng số lượng chỗ đỗ xe trong khu vực có hạn và chủ yếu được cung cấp ở các gara đỗ xe công cộng.

Trong Zurich:

 • Đi về phía trung tâm thành phố, đi theo các biển báo "Universitätsspital" khi bạn đến gần khu vực trường đại học.

 • Rämistrasse có biển chỉ dẫn rõ ràng và trường Đại học nằm dọc theo con phố này. Hãy nhận biết những hạn chế có thể xảy ra khi đỗ xe và cân nhắc sử dụng các bãi đậu xe công cộng gần đó.

Lời khuyên:

 • Bãi đậu xe: Bãi đậu xe công cộng gần nhất có tại Parkhaus Zürichberg, Rämistrasse 33. Hãy nhớ rằng, bãi đậu xe ở Zurich có thể đắt tiền và số chỗ có thể bị hạn chế.

 • Vé đi phương tiện công cộng: Để thuận tiện, hãy mua thẻ ngày để đi lại không giới hạn trong các khu vực thành phố Zurich nếu sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

 • Đi bộ: Trường nằm ở trung tâm và việc đi bộ từ các điểm dừng hoặc bãi đậu xe gần đó là khả thi và dễ chịu nếu thời tiết cho phép.

 

Pthuê kiểm tra lịch trình giao thông công cộng mới nhất và cập nhật giao thông trước chuyến đi của bạn để đảm bảo đến nơi suôn sẻ.

bottom of page